OM UPPSALA PRIDE

Redan 1971 hölls den första prideparaden i Uppsala, i samband med en nationell RFSL-konferens. Med var såklart RFSL Uppsala, då under namnet UFH – Uppsala förening för homosexuella.

Efter en tids uppehåll har vi sedan 2016 på nytt arrangerat Uppsalas pridefestival. Initiativet startade som ett integrationsprojekt under namnet Welcome OUT, men heter idag Uppsala Pride. Festivalens motto, “Välkommen hit, välkommen hem, välkommen ut!”, är en referens till Uppsalas motto “Välkommen hit, välkommen hem” samt ett förevigande av det tidigare projektnamnet Welcome OUT.

Nuvarande logga (från 2019)
Welcome OUT-logga (2016-2018) – 2018 hålls festivalen i namnet "Uppsala Pride – Welcome OUT", dock under samma logga som tidigare år

1969

1969 sker Stonewallkravallerna i New York – våldsamma protester mot polisens förtryck av hbtqi-personer.

1970

1970 grundades RFSL Uppsala, då under namnet UFH – Uppsala förening för homosexuella.

1971

1971 hålls Uppsalas allra första prideparad, eller Gay Power Demonstration. Festivalen äger rum i samband med en nationell RFSL-konferens. Med var såklart RFSL Uppsala, då under namnet UFH – Uppsala förening för homosexuella. Uppsalas prideparad 1971 var Sveriges andra pridedemonstration någonsin (tidigare samma år hölls Sveriges allra första i Örebro).

?

2008-2012

Mellan 2008-2012 hålls Uppsala Pride av ett lokalt nätverk av volontärer.

2016-2017

2016 ser RFSL Uppsala behovet av en ny pridefestival i Uppsala. Ett koncept tas fram för att specifikt lyfta rösterna av asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer och förespråka integration. Unikt för denna festival är det så kallade “Asylum Scholarship Programme”, en fond för hbtqi-asylsökande som möjliggör för föreningen att täcka kostnaden för resa, kost och logi. Projektet kom att heta Welcome OUT, en referens till Uppsalas motto “Välkommen hit, välkommen hem”.

Festivalen, som ägde rum den 16-18 september 2016 blev en stor framgång. Cirka 600 besökare 2016 och 800 besökare 2017 deltog i olika seminarier, föreläsningar, diskussionsforum och aktiviteter under två dagar, och runt 1000 privatpersoner gick i pridetåget genom centrala Uppsala bägge åren. Festivalen avslutades båda åren med en picknick i stadsparken.

 

Mottagandet var enormt positivt; Uppsala kommun, Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala stöttade festivalen på olika sätt genom bidrag och logistik. Även media uppmärksammade den unika festivalen med reportage i lokala tidningar såsom UNT och Uppsala Tidning, i nationella medier såsom SVT och P4, och även internationellt i tidningen VICE.

 

2018

Under sitt tredje år bekräftade festivalen sitt engagemang för ett inkluderande och integrerat Uppsala, och bytte namn till “Uppsala Pride – Welcome OUT”. Likt tidigare år arrangeras festivalen med stor uppskattning, inte minst för målgruppen asylsökande hbtqi-personer.

2019

Till 2019 års festival byts namnet fullt ut till Uppsala Pride. Namnet Welcome OUT lever kvar genom festivalens motto: “Välkommen hit, välkommen hem, välkommen ut!”

En till nyhet för festivalen 2019 är att Uppsala Konsert och Kongress blir samarbetspartners för festivalens Pride House. Tillsammans levererar RFSL Uppsala och Uppsala Konsert och Kongress ett fullspäckat Pride House-program som sedan avslutas med en gala på kvällen.

Samma år försämras festivalens ekonomiska situation på grund av bristande lokalt och regionalt stöd tillsammans med nekade bidragsansökningar från nationellt håll. Detta leder till att den mycket uppskattade fonden för asylsökande inte blir av detta år.