ABOUT UPPSALA PRIDE

Already at 1971 the first pride parade in Uppsala took place, during a national RFSL congress. RFSL Uppsala was of course there, then under the name UFH – Uppsala förening för homosexuella (Uppsala Organisation for Homosexuals).

After some time without a local pride festival, we have since 2016 organised Uppsalas pride festival anew. The initiative was started as an integration project under the name Welcome OUT, but is now named Uppsala Pride. The motto of the festival, “Welcome Here, Welcome Home, Welcome Out”, is a reference to Uppsala’s motto “Welcome Here, Welcome Home” as well as a perpetuation of the previous project name Welcome OUT.

Current logo (from 2019)
Welcome OUT logo (2016-2018) – 2018 the festival was arranged under the name "Uppsala Pride – Welcome OUT", but the logo remained unchanged

1969

1969 the Stonewall Riots in New York takes place – violent protests against the police opression against LGBTQI persons.

1970

1970 RFSL Uppsala was founded, then under the name UFH – Uppsala förening för homosexuella (Uppsala Organisation for Homosexuals).

1971

1971 the very first pride parade, or Gay Power Demonstration, took place in Uppsala, during a national RFSL congress. RFSL Uppsala was of course there, then under the name UFH – Uppsala förening för homosexuella (Uppsala Organisation for Homosexuals). Uppsala’s pride parade 1971 was Swedens second pride demonstration ever (previously the same year Swedens very first took place in Örebro).

?

2008-2012

Between 2008-2012 Uppsala Pride is organised by a local network of volunteers.

2016-2017

2016 ser RFSL Uppsala behovet av en ny pridefestival i Uppsala. Ett koncept tas fram för att specifikt lyfta rösterna av asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtqi-personer och förespråka integration. Unikt för denna festival är det så kallade “Asylum Scholarship Programme”, en fond för hbtqi-asylsökande som möjliggör för föreningen att täcka kostnaden för resa, kost och logi. Projektet kom att heta Welcome OUT, en referens till Uppsalas motto “Välkommen hit, välkommen hem”.

Festivalen, som ägde rum den 16-18 september 2016 blev en stor framgång. Cirka 600 besökare 2016 och 800 besökare 2017 deltog i olika seminarier, föreläsningar, diskussionsforum och aktiviteter under två dagar, och runt 1000 privatpersoner gick i pridetåget genom centrala Uppsala bägge åren. Festivalen avslutades båda åren med en picknick i stadsparken.

 

Mottagandet var enormt positivt; Uppsala kommun, Region Uppsala och Länsstyrelsen Uppsala stöttade festivalen på olika sätt genom bidrag och logistik. Även media uppmärksammade den unika festivalen med reportage i lokala tidningar såsom UNT och Uppsala Tidning, i nationella medier såsom SVT och P4, och även internationellt i tidningen VICE.

 

2018

Under sitt tredje år bekräftade festivalen sitt engagemang för ett inkluderande och integrerat Uppsala, och bytte namn till “Uppsala Pride – Welcome OUT”. Likt tidigare år arrangeras festivalen med stor uppskattning, inte minst för målgruppen asylsökande hbtqi-personer.

2019

Till 2019 års festival byts namnet fullt ut till Uppsala Pride. Namnet Welcome OUT lever kvar genom festivalens motto: “Välkommen hit, välkommen hem, välkommen ut!”

En till nyhet för festivalen 2019 är att Uppsala Konsert och Kongress blir samarbetspartners för festivalens Pride House. Tillsammans levererar RFSL Uppsala och Uppsala Konsert och Kongress ett fullspäckat Pride House-program som sedan avslutas med en gala på kvällen.

Samma år försämras festivalens ekonomiska situation på grund av bristande lokalt och regionalt stöd tillsammans med nekade bidragsansökningar från nationellt håll. Detta leder till att den mycket uppskattade fonden för asylsökande inte blir av detta år.